Pazarlama Yönetimi


Kartepe Belgelendirme
Pazarlama Stratejileri


Pazarlama stratejilerine ve politikalarına karar verir, müşteri temas noktalarını yapılandırır,
reklam ve tanıtım faaliyetlerini yönetir ve müşteri bulur..

 

Kartepe Belgelendirme
Temel Pazarlama


Temel Pazarlama
Müşteri temas noktalarını, tanıtım ekipmanlarını ve gerekli evrakları hazırlayarak projeyi satışa hazırlar..


Müşteri Temas Noktaları
Satış ve pazarlama faaliyetlerinin geçtiği noktaları planlar, iç dekorasyon projelerine görüş ve yön verir, bütçeleri hazırlar, yapılandırmalarını sağlar ve yönetir..

Gerekli Evraklar
Satış süreci için gerekli olan evrakları hazırlar, teknik detaylarla ilgili, süreçleri, mimari grupla yürütür, hukuki süreçleri firma yetkililileri ile koordine eder..


* Satış Ofisi
* Örnek Daire
* Proje Adında Web Sitesi Açılması
(örn:www.projeadi.com)
* Vaziyet Planı
* Kat Planları
* Daire Planları
* Mahal Listesi
* Site Yönetim Planı
* Anket Formu
* Müşteri Bilgi Formu
* Vekaletname Taslakları
* Satış Vaadi Sözleşmesi
* Sıkça Sorulan Sorular
* Stok Listesi
* Fiyat Listesi

Tanıtım Ekipmanları
Müşteri temas noktalarında projenin tanıtımı için kullanılacak ekipmanları planlar, bütçelerini hazırlar, tasarımlarını yapar ve uygular..


*Projeyi Ayrıntılı Bir Şekilde Tanıtan Broşür Çalışması
*Projeye Yönelik Google Reklamları
*Projenin Uygun Bir Yerinde Proje İnşaat Firmasında İsminin  Ön Planda Olduğu Dikkat Çekici Tabela Çalışması
*Sms Yoluyla Tum Muşterilerimize Proje Hakkında  Mesaj Çekerek  Bilgilendirmek
*Projenin İsmi Altında Yaptığımız Web Sitemizi Sürekli Güncellemek
*Resmi İnternet Sitemiz De ve Türkiye Genelinde Kullanılan ve Bilinen  Emlak Site Portallarında Yayınlamak
*Maket Çalışması

 

Kartepe Belgelendirme
Reklam ve Medya Faaliyetleri

 

Reklam ve Medya Faaliyetleri
Reklam stratejisini belirler, medya planlamasını yapar, bütçesini hazırlar ve bütçenin etkili ve verimli şekilde yönetilmesini sağlar..


Medya Planlama
Reklam stratejisini belirler, medya planlamasını yapar ve bütçlerini hazırlar..

Medya Satın Alma
Reklam stratejisi ve bütçesi çerçevesinde medya satın alma süresini yönetir, raporlar ve bütçenin sapmamasını sağlar..

Reklam Mecralarının Ölçülmesi
Haberdar olma kanallarını sorgulayarak reklam mecralarının etkinliğini ölçer..

 
* Reklam Stratejisi
* Reklam Mecraları
* Reklam Bütçesi
* Açık Hava Reklamları
* Gazete İlanları
* Dergi İlanları
* Açık ve Kapalı Alanlarda Proje              Tanıtımları
* İnteraktif Maceralar 
* Sosyal Maceralar
* Sponsorluklar
* PR Çalışmaları
* Anket Formları Üzerinden
* Yüz Yüze Yapılan Satış Görüşmeleri İle
* Çağrı Merkezine Gelen Çağrılar Üzerinden
* Cevapları Müşteri Profiline Göre                          Cevaplandırarak