Satış Yönetimi


Kartepe Belgelendirme
Satış Yönetimi


Müşteri temas noktalarını yönetir, satış kampanyalarını ve ödeme alternatiflerini hazırlar,
müşteriye projeyi anlatır ve kendi ekibiyle satar..

 Kartepe Belgelendirme
Satış Uygulamaları

Satış Uygulamaları
Projenin yatırım avantajlarını ve yaşam öğelerini kullanarak satış argemanları hazırlar, satış stratejilerini test eder, lansman sürecini planlar ve müşteriye projeyi anlatarak satar..


Ön Satış Süreci
Satış stratejilerini test eder, elde ettiği verilerle olası aksaklıkların önüne geçer, ön satış sürecini planlar ve yürütür..
* Focus Grup Çalışmaları
* Ön Satış(Kapalı Satış) Organizasyonu ve Yönetimi
* Lansman Planlaması
* Basın Bültenlerini Hazırlanması ve Medyaya Dağıtılması
* Lansman

Satış Süreci
Satış ofisine gelen müşterileri danışmada karşılar, veritabanına kaydeder, maket veya vaziyet planı üzerinden projeyi fonksiyonlarını, ortak alanları, ödeme alternatiflerini ve satış kampanyalarını anlatarak kendi ekibiyle satar.. * Müşterini Danışmada Karşılanması
* Veri Tabanına Kaydedilmesi
* Maket / Vaziyet Planı Üzerinden Genel Bilgilendirme
* Örnek Dairenin Gezdirilmesi
* Proje Fonksiyonları ve Ortak Alanların Anlatılması
* Yatırım Avantajlarının ve Yaşam Öğelerinin Anlatılması
* Ödeme Alternatiflerinin Anlatılması
* Rezervasyon ve Kapora Tahsilatı
* Sözleşmelerini İmzalanması
* Tapu Devrinin Yapılması

 

 

Kartepe Belgelendirme
Crm Uygulamaları

 

Crm Uygulamaları
Mevcut ve potansiyel müşteri portlföyünü yönetir..


Müşterilerin Sınıflandırılması
Müşteri temas noktalarından ve reklam faaliyetlerinden elde ettiği müşteri bilgilerini profillerine göre sınıflandırır..
* Adresleri
* Yaşları
* Meslekleri
* Gelir Seviyeleri
* Aile Profilleri
* Projeye Olan İlgi Dereceleri
* İlgilendikleri Fonksiyonlar
* Neden Satın Aldıklar veya Almadıkları
* Nereden Haberdar Oldukları

Müşterileri Takip
Sınıflandırdığı müşterileri takip eder potansiye müşterileri kampanyalar ile ilgili bilgilendirir ve harekete geçirir..
* Telefon İle Arama
* Sms Gönderme
* E-bülten Gönderme